Η εταιρεία μας

Ποιοι είμαστε
Η Machine Hunters αποτελεί την παγκόσμια πλατφόρμα αναζήτησης και προβολής μηχανημάτων βιομηχανικού εξοπλισμού.
Στην Machine Hunters διασυνδέονται με έξυπνο και απλό τρόπο αγοραστές και πωλητές βιομηχανικού εξοπλισμού.
Ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει τον εξοπλισμό που επιθυμεί σε όλες τις κατηγορίες και υποκατηγορίες της βιομηχανίας.
Ο πωλητής έχει τη δυνατότητα να προβάλει τον εξοπλισμό του σε μια εξειδικευμένη πλατφόρμα.
Αμφότεροι αγοραστές και πωλητές έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ τους σε όλον τον κόσμο.
Το υπόβαθρό μας
Η Machine Hunters είναι δημιούργημα του Περικλή Βρούβα, στελέχους της εταιρείας Attica Frigo, με μακρά και πατροπαράδοτη πορεία στις εγκαταστάσεις βιομηχανικής ψύξης και κλιματισμού.
Με αφετηρία την Attica Frigo, γίνεται μεταφορά γνώσης και εμπειριών από την υπάρχουσα αγορά βιομηχανικού εξοπλισμού στη νέα πλέον οικονομία των πλατφορμών και των επιδράσεων δικτύου.
Το όραμά μας
Να αποτελούμε την κύρια πλατφόρμα στην οποία αλληλοεπιδρούν και ανταλλάσσουν σημαντικές πληροφορίες αγοραστές και πωλητές βιομηχανικού εξοπλισμού σε όλο τον κόσμο.
Η αποστολή μας
Να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας γρήγορα, απλά, χωρίς τριβές και εμπόδια ώστε με την σειρά τους να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους γρήγορα, απλά, χωρίς τριβές.
Να συμβάλλουμε, χρησιμοποιώντας τις επιδράσεις δικτύου που προσφέρει μια πλατφόρμα, στη μεγέθυνση και αποτελεσματικότητα της αγοράς βιομηχανικού εξοπλισμού.
Η Machine Hunters αποτελεί την παγκόσμια πλατφόρμα αναζήτησης και προβολής μηχανημάτων βιομηχανικού εξοπλισμού. Στην Machine Hunters διασυνδέονται με έξυπνο και απλό τρόπο αγοραστές και πωλητές βιομηχανικού εξοπλισμού.
Designed & Developed by VALUE